Településrendezési eszközök módosítása (Rp.I.226-6)

Tájékoztatunk minden érintettet, hogy Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek módosítását határozta el.

A módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárással történik.

A módosítás célja, hogy a 406/2-4 hrsz-ú (korábban 0108/7 hrsz-ú), üdülőházas telkeken lakóépületek építésére legyen lehetőség. Ehhez az érintettek a területet falusias lakóterületbe kívánják soroltatni. A módosítás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével. További cél a hétvégi házas és az üdülőházas területekre vonatkozó előírások szétválasztása és egyértelművé tétele a helyi építési szabályzatban.

A Partnerségi véleményezési dokumentáció, valamint a Környezeti értékelés elérhető Püski község honlapján a Dokumentumtár / Településrendezési terv módosítása (Rp.I.226-6) alkönyvtárban. 

A partnerségi egyeztetés keretében a partnereknek lehetőségük van a módosítások kapcsán véleményt megfogalmazni.

Javaslatot, véleményt írásos formában tehetnek a partnerek, a következő módon:

a) postai úton Püski Község Önkormányzata címére (9235 Püski, Felszabadulás utca 5.) küldött levélben,

b) az önkormányzati hivatal postaládájában elhelyezett levélben vagy

c) elektronikus levélben a [email protected] E-mail címre.

A vélemények beérkezésének jogvesztő határideje: 2023. november 5.

A partnerségi egyeztetés egyéb szabályait Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelete tartalmazza, mely elérhető a Nemzeti Jogszabálytár felületén vagy a következő közvetlen linkre kattintva:

https://or.njt.hu/eli/v01/367000/r/2017/4

Makai Jenő s.k.

polgármester