Külterületi helyi közutak felújítása Püski községben

Kedvezményezett neve: Püski Község Önkormányzata

Felhívás megnevezése: Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás, VP6-7.2.1.1-21

Projekt azonosítószáma: 3297663633

Támogatás összege: 23 502 921 Ft

Támogatás mértéke: 95 %

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2023. augusztus 31.

Előzmények

Püski Község Önkormányzatának Képviselőestületének döntése szerint az alábbi külterületi útfejlesztését szerette volna megoldani a Külterületi helyi közutak fejlesztése című felhívás keretében, 2 szakaszon: 9235 Püski, külterület hrsz. 011/6, 062 és 063/2.

A felújítani kívánt külterületi földút a megvalósítás előtt 4 m széles kavicsos út volt, de nehezen

járható, mezőgazdasági gépek közlekedésére sem megfelelő, hossza az első szakaszon (011/6, 062 hrsz.) 250,62 m illetve 355,83 m (063/2 hrsz.)

A megvalósuló műszaki tartalom részletes bemutatása

A meglévő kavicsburkolat gépi profilozása után 15 cm vastag M56 mechanikai stabilizálás és bitumen emulziós felületi bevonatot terveztünk. A bitumen emulziós felületi bevonat háromrétegű, mivel murva burkolatra kerül beépítésre kétrétegű bitumen emulziós kötőanyaggal. A felújított út mindkét oldalán 0,50 m szélességben és 10 cm vtg-ban M22 mészkőmurva padka kerül kialakításra. A munkákat megelőzően kerül sor padkanyesésre, a végleges padka kialakítása előtt az altalajt tömöríteni kell gépi erővel.

Helyrajzi szám: 011/6; 062 kapcsán a tervezett útfelújítás hossza: 250,62 m, szélessége: 4,0 m.

Helyrajzi szám: 063/2 kapcsán a tervezett útfelújítás hossza: 355,83 m szélessége: 4,0 m.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

Az Európai Bizottság EMVA-ra vonatkozó internetes oldala itt elérhető: https://ec.europa.eu/agriculture/

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ