HIRDETMÉNY – LAKOSSÁGI FÓRUM

Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete településrendezési eszközeinek módosítását határozta el. A módosítás a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet szerinti egyszerűsített eljárással történik.

A lakosság teljeskörű tájékoztatása érdekében az Önkormányzat lakossági fórumot tart, melynek

Időpontja:

2023. október 19. (csütörtök) 16.00 óra

Helyszín:

Püski Faluház

(9235 Püski, Szabadság utca 1.)

Lakossági fórum témája:

Püski község

Településszerkezeti terv, Helyi építési szabályzat és Szabályozási terv módosítás (Rp.I.226-6)

A módosítás célja, hogy a 406/2-4 hrsz-ú (korábban 0108/7 hrsz-ú), üdülőházas telkeken lakóépületek építésére legyen lehetőség. Ehhez az érintettek a területet falusias lakóterületbe kívánják soroltatni. A módosítás nem jár új beépítésre szánt terület kijelölésével. További cél a hétvégi házas és az üdülőházas területekre vonatkozó előírások szétválasztása és egyértelművé tétele a helyi építési szabályzatban.

A Partnerségi véleményezési dokumentáció, valamint a Környezeti értékelés elérhető Püski község honlapján a Hírek / Településrendezési terv módosítása (Rp.I.226-6)alkönyvtárban. 

Javaslatot, észrevételt tenni a lakossági fórumon szóban lehet. Azt követően, észrevételeiket, véleményüket várjuk az Önkormányzat email címére ([email protected]) vagy írásban benyújthatják a Hivatalban 2023. október 27-éig.

A településrendezési eszközök módosítása során számítunk a lakosság és a civil szervezetek aktív részvételére!

Kérem, részvételükkel tiszteljék meg a fórumot!

Halászi, 2023. október 5.

Makai Jenő s.k.

polgármester