Felhívás a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérése

A Kormány a kialakult gazdasági és energiahelyzetre tekintettel, a lakosság téli fűtéséhez megfelelő mennyiségű tüzelőanyag biztosítása érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

Önkormányzatunknak 2022. szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat a Kormány felé.

Fentiek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában a fűtés biztosítására van mód barnakőszén felhasználásra, ill. tervezi annak felhasználását, úgy a várható felhasználási igényét legkésőbb:

2022. szeptember 29-éig (csütörtök)

jelezni szíveskedjenek hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:

  1. Név
  2. Lakcím
  3. Igényelt mennyiség (mázsában megadva)

Bejelentésüket az alábbi módon tehetik meg:

kedd és pénteki napokon személyesen, ügyfélfogadási időben a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal Püski Kirendeltségén (9235 Püski, Felszabadulás utca 5.) Grósz Adrienn igazgatási előadónál,

kedd és pénteki napokon telefonon a +36-20/592-8226-os telefonszámon vagy

– e-mailben a [email protected] vagy a [email protected] e-mail címek valamelyikére történő megküldéssel.

Határidőn túli bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakosság igényeinek megismerését szolgálja, nem jelenti a későbbi automatikus támogatást!

Püski Község Önkormányzata