HIRDETMÉNY

FŰTÉSI KÖLTSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL

Püski Község Önkormányzata fűtési költségekhez kapcsolódó települési támogatást nyújt azon háztartások –az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők- részére ahol az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 99.750 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén a 114.000 Ft-ot.

A támogatás összege 30.000 Ft.

A kérelem  2021. október 15. napjától, 2022. január 31. napjáig keddi és pénteki napokon ügyfélfogadási időben igényelhető és nyújtható be, kötelező melléklete a jövedelem, nyugdíj, családi pótlék stb. igazolása.

Püski, 2021. október 12.

Makai Jenő
polgármester